Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lê Minh Quốc”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==== Giữ ====
#{{bqg}} Nhà thơ sau 1975 đủ nổi bật, có một số nguồn nhắc đến. Tuy nhiên cần bạn nào biên tập và bổ sung thêm một số nguồn cho bài này, mình vẫn để phiếu giữ trước. [[User:Akira2112|<span style="color:#1babcc">'''AKI'''</span><span style="color:#81c9b2">'''RA'''</span>]]<sup>[[User talk:Akira2112|<span style="color:#1a86c9">'''💬'''</span>]]</sup> 13:42, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 
==== Ý kiến ====
#{{yk}} chưa nghe danh bao giờ, nhưng bài viết đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu cùa wiki, người xem có thể tra cứu Lê Minh Quốc thông qua wiki, điều này phù hợp để giữ bài. '''[[User:Minh Ming|<span style="color:yellowgreen;">Hello! Vietnam</span>]]''' ([[User talk:Minh Ming|<span style="color:PaleGreen;">?</span>]]) 14:43, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (UTC)