Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chi Rắn hổ mang”

|[[Theodore Edward Cantor|Cantor]], 1842
|align="center"|0
|[[Rắn hổ mang Trung Quốc]], rắn hổ mang thường
|Nam Trung Quốc, bắc Lào, Đài Loan, bắc Việt Nam.
|-
|[[René-Primevère Lesson|Lesson]], 1831
|align="center"|0
|[[Rắn hổ mang đất]], rắn hổ mang một mắt kính
|Bangladesh, Bhutan, Burma, Campuchia, nam Trung Quốc, đông Ấn Độ, Lào, tây bắc Malaysia, Nepal, Thái Lan, đông nam Tây Tạng, Việt Nam.
|-
|[[Josephus Nicolaus Laurenti|Laurenti]], 1768
|align="center"|0
|[[Rắn hổ mang phun nọc Đông Dương]], rắn hổ mang Xiêm, rắn hổ mèo
|Campuchia, Lào, Thái Lan, nam Việt Nam.
|-