Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aculifera”

n
Đã lùi lại sửa đổi 67960555 của Lê Song Vĩ (thảo luận) Bản mẫu này vừa được chuyển về tham số kiểu cũ
n (Đã lùi lại sửa đổi 67960365 của SongVĩ.Bot (thảo luận) bản mẫu này sử dụng tham số kiểu mới)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi 67960555 của Lê Song Vĩ (thảo luận) Bản mẫu này vừa được chuyển về tham số kiểu cũ)
Thẻ: Lùi sửa
{{Chất lượng dịch 5/nguồn|Ungày=164232861816|tháng=1|năm=2022|lý do=Dịch thuật chất lượng kém}}
{{Bảng phân loại
| fossil_range = {{fossilrange|Cambrian Stage 4|Holocene}}