Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aculifera”

n
Task 6: Đặt lại tham số cũ cho bản mẫu chất lượng kém
n (Đã lùi lại sửa đổi 67960555 của Lê Song Vĩ (thảo luận) Bản mẫu này vừa được chuyển về tham số kiểu cũ)
Thẻ: Lùi sửa
n (Task 6: Đặt lại tham số cũ cho bản mẫu chất lượng kém)
{{Chất lượng dịch 5/nguồn|ngày=16|tháng=101|năm=2022|lý do=Dịch thuật chất lượng kém}}
{{Bảng phân loại
| fossil_range = {{fossilrange|Cambrian Stage 4|Holocene}}