Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Xuống dòng liên tục hơn 3 lần
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{cần thêm chú thích}}
{{Tóm tắt về công ty
| tên = Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
| biểu trưng = Logo of Vietnam House.jpg
| cõ hình = 200 px
| trang chủ = [http://nxbgd.vn]
|hình=|owner=|chú thích=Publishing}}
'''Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam''' còn gọi là '''Nhà xuất bản Giáo dục''', là một nhà xuất bản được sự quản lý của Nhà nước [[Việt Nam]], trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo]].
 
'''Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam''' có nhiều chi nhánh và công ty con trên toàn quốc.
Người dùng vô danh