Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.6
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.6)
Vương Thông bị vây riết trong thành bèn xin hòa với Lê Lợi, nói nếu Lê Lợi lập con cháu [[nhà Trần]] thì sẽ bãi binh về nước. Lê Lợi hứa làm theo. Hai bên đã định ngày Vương Thông về nước thì [[Trần Phong]] và [[Lương Nhữ Hốt]] kể chuyện [[Ô Mã Nhi]] ngày xưa bị giết để can<ref>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm18.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIII.]</ref>. Vương Thông sợ, phái người về nước dâng thư xin vua Minh cử viện binh sang. Lê Lợi bắt được người đưa thư, bèn bỏ hòa ước đánh tiếp.
 
Năm 1427, Lê Lợi vây đánh thành Đông Quan. Tháng 3, Vương Thông tiến ra đánh [[Lê Nguyễn]] ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì). Lê Lợi sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem quân đi cứu. Đinh Lễ đuổi đánh quân Minh tới My Động, Vương Thông tới đây thấy quân Lam Sơn bèn quay lại đánh, bắt được Đinh Lễ rồi đem giết<ref>[{{Chú thích web |url=http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html |ngày truy cập=2009-04-07 |tựa đề=Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIV.] |archive-date=2009-01-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090121040845/http://avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html |url-status=dead }}</ref>.
 
Tháng 9 năm 1427, viện binh quân Minh chia làm 2 đạo do [[Liễu Thăng]] và [[Mộc Thạnh]] chỉ huy tới Đại Việt. Đạo của Liễu Thăng bị đánh tan trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang|trận Chi Lăng - Xương Giang]]. Đạo của Mộc Thạnh bị đánh bại dưới tay [[Trịnh Khả]] và {{cần chú thích (dải)|[[Phạm Văn Xảo]].}} Vương Thông biết viện binh bị diệt đành lại xin hòa, cùng Lê Lợi tham gia Hội thề Đông Quan vào tháng 11, hẹn ngày rút về. Hai bên lập lời thề rằng sau sự kiện này, bên quân Minh do [[Vương Thông]] làm chủ tướng lập tức dẫn quân trở về nước, còn nghĩa quân [[Lam Sơn]] không được hãm hại quân Minh.
331.454

lần sửa đổi