Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ga Gubanpo”

Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}}
(Xóa đoạn dịch máy)
(Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}})
{{Thiếu nguồn gốc|date=tháng 1/2022}}
{{infobox station|name=<span style="background-color:#8E764B; color:white;">{{big|921}}</span><br>Gubanpo|tracks=2|years4=|events3=|years3=|events2=|years2=|events=Mở {{rail color box| system=SMS| line=9|inline=yes}}|years=24 tháng 6 năm 2009|opened=|structure=Dưới lòng đất|bus_routes=<span style="color:blue;"> 148 360 361 362 406 462 540 640 642 643 </span> <br/> <span style="color:green;"> 4212 4318 4425 6411 </span> <br/> <span style="color:red;"> 9408 </span> <br/> 9500 9501 <br/> <span style="color:deepskyblue;"> 6000 </span>|platforms=2 (2 [[bên hông tàu]]s)|hangul={{linktext|구|반|포|역}}|lines={{rail color box| system=SMS| line=9|inline=yes}}|operator=Seoul Metro Line 9 Corporation|passengers=|coordinates=|address=1053 [[Banpo-dong|Banpo bon-dong]] <br/> [[Seocho-gu]], [[Seoul]]|caption=|alt=|image=921_Gubanpo.JPG|mr=Kubanp'o-yŏk|rr=Gubanpo-yeok|hanja={{linktext|舊|盤|浦|驛}}|events4=}}'''Ga Gubanpo''' là ga đường sắt trên [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|Tuyến số 9]] của [[Tàu điện ngầm Seoul]].
 
46.619

lần sửa đổi