Lion tiger leopard

Tham gia ngày 29 tháng 6 năm 2015
chỉ là chỉnh cho đẹp thôi mà
Không có tóm lược sửa đổi
(chỉ là chỉnh cho đẹp thôi mà)
 
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Misc_fruit.jpg|100px]]|Yêu thích trái cây tươi}}
{{col-end}}
{{clear}}
 
==Bài đóng góp hoàn chỉnh==
 
|-
|}
{{clear}}
 
==Loài vật yêu thích==
===Loài ăn thịt===
{{col-begin}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:African Lion Panthera leo Male Pittsburgh 2800px adjusted.jpg|210px|link=Sư tử]]|'''Sư tử''' dũng mãnh}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Leopard-digitalART.jpg|180px|link=Báo hoa mai]]|'''Báo hoa''', kẻ săn mồi quý phái}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Ocelot_(Jaguatirica)_Zoo_Itatiba.jpg|220px|link=Mèo gấm Ocelot]]|'''Ocelot''', tựa như loài hổ thu nhỏ}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Caracl (01), Paris, décembre 2013.jpg|220px|link=Linh miêu tai đen]]|'''Linh miêu tai đen''', tựa như sư tử thu nhỏ}}
{{col-endclear}}
 
===Loài ăn cỏ===
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Impala in Serengeti, Tanzania.jpg|200px|link=Linh dương Impala]]|Linh dương Impala}}
{{col-begin}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Impala in Serengeti, Tanzania.jpg|200px|link=Linh dương Impala]]|Impala}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Blackbuck 2.jpg|135px]]|Linh dương đen Ấn Độ}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Waterbuck - Kenya.jpg|200px|link=Linh dương nước]]|Linh dương nước}}
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Oryx_dammah_2.jpg|200px|link=Linh dương sừng kiếm]]|Linh dương sừng kiếm}}
{{col-endclear}}
 
===Chim===
{{userbox|#00FF7F|white|[[Hình:Pfau imponierend.jpg|200px]]|Chim công Ấn Độ}}