Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngót nghẻo”

n (Task 6: Làm đẹp bản mẫu)
Thẻ: Thêm tập tin
<gallery>
File:Flame Lily.jpg
File:Agnishikha_(Kannada-_ಅಗ್ನಿಶಿಖಾ)_(2743644791).jpg
Tập tin:121215 Fata Morgana ,Gloriosa superba 1.JPGjpg
Starr_080716-9321_Gloriosa_superba.jpg
File:Yellow_Gloriosa_superba_(6903962671).jpg
Tập tin:Gloriosa rothschildiana 01.jpg
Tập tin:Gloriosa superba.jpg
File:Ngotngoeo.JPG
Tập tin:Gloriosabild.jpg
File:Flame_lily_Cherthala_2021_2.jpg
Tập tin:121215 Fata Morgana Gloriosa superba 1.JPG
 
Tập tin:Flame lily (Gloriosa superba).JPG
</gallery>