Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| huyện = [[Càng Long]]
| thành lập = 1996<ref>57/1996/CP</ref>
| trụ sở UBND = ẤpHương lộ 31, ấp Số 4<ref name=MYCAM/>
| mã hành chính = 29269<ref>[https://danhmuchanhchinh.gso.gov.vn/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =
Người dùng vô danh