Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Lengkeng91”

(Gửi thư mời tham gia thiết kế logo Tết cho Wikipedia)
|}
[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="background-image:linear-gradient(90deg,black,purple,red);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font-family:Vivaldi;font-size:110%">Danh</span>]]&nbsp;<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh#top|<span style="font-family:Vladimir Script;color:red;font-size:120%">tl</span>]]</sup> 17:27, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 
==Mời review==
{{TMTGBQBVT|Ngũ Cung (ban nhạc)}}
{{TMTGBQDSCL|Danh sách ca khúc chưa phát hành được thu âm bởi Michael Jackson/1}}
—[[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 06:02, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)