Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngót nghẻo”

n (ý kiến cá nhân)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Thêm tập tin
 
 
==Danh pháp đồng nghĩa==
[[File:Gloriosa_superba_at_madikai_Kasaragod_01.jpg|nhỏ|]]
* ''Clinostylis speciosa'' <small>Hochst.</small>
* ''Eugone superba'' <small>(L.) Salisb.</small>