Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

Đã lùi lại sửa đổi 68039959 của 2001:EE0:45DE:67A0:D568:E453:4A86:31FC (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 68039959 của 2001:EE0:45DE:67A0:D568:E453:4A86:31FC (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
=== Vị trí của 2 điểm đối với đường thẳng ===
Cho đường thẳng (d) ax+by+c=0 và 2 điểm <math>M(x_M,y_M)</math>, <math>N(x_N,y_N)</math> không nằm trên (d). Xét các biểu thức <math>m=ax_M+by_M+c</math> và <math>n=ax_N+by_N+c</math>, khi đó M và N nằm cùng phía với d khi smithm snsnsmsmsvà n cùng dấu, khác phía khi m và n trái dấu
 
== Phương trình đường thẳng trong không gian ==