Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà thờ họ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
 
==Nhà thờ họ tiêu biểu ở Việt Nam==
[[Tập tin:Trần Tộc, ngày 02 tháng 2 năm 2013.jpg|300px|nhỏ|phải|Bức hoành phi trong nhà thờ họ]]
[[Tập tin:Ban thờ họ ở nhà thờ họ Trần ở Cát Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2013.jpg|300px|nhỏ|phải|Ban thờ họ]]
===Nhà thờ họ cấp quốc gia ===
Nhà thờ họ cấp quốc gia là công trình nhà thờ họ của toàn bộ những người mang chung một họ ở [[Việt Nam]]. Nhà thờ họ cấp quốc gia thường do hội đồng dòng họ quản lý và được đóng góp bởi những người trong dòng họ. Hiện nay đã có nhiều nhà thờ họ cấp quốc gia được xây dựng như: