Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ Kitô giáo”

không có tóm lược sửa đổi
Trong các giáo hội Kitô giáo, nhà thờ là nơi người [[Kitô hữu]] cử hành các nghi lễ thờ phượng [[Thiên Chúa]]. Mỗi giáo hội Kitô giáo đều có các phong cách, quy định xây dựng nhà thờ riêng, nhưng nhìn chung, bên ngoài nhà thờ phải có một cây [[thánh giá]] đặt nơi cao và dễ thấy nhất; bên trong ít nhất phải gồm hai gian chính: gian cung thánh (trung tâm là cây thánh giá) và gian giáo dân (có hoặc không có ghế quỳ).
'''Nhà thờ Kitô giáo''' là nơi người [[Công giáo]] thờ phượng [[Thiên Chúa]].
==Nhà thờ Giáo hội Công giáo Rôma==
Xét theo quy mô, nhà thờ Công giáo có thể phân chia thành:
* [[Vương cung thánh đường]]: là những nhà thờ có kỷ niệm đẹp hoặc biến cố tôn giáo quan trọng được [[Tòa Thánh]] Vatican phong tặng
[[File:Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.jpg|thumb|Vương cung Thánh đường Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn]]
* Nhà thờ [[giáo xứ]] (nhà thờ xứ): Nhà thờ của giáo xứ. Phần lớn giáo xứ chỉ có một nhà thờ, ở những giáo xứ lớn, các [[giáo họ]] trong giáo xứ cũng có thể có nhà thờ giáo họ.
* Nhà nguyện: thường chỉ dùng riêng cho một cộng đồng nhỏ ([[tu viện]], bệnh viện, [[dòng tu]]...)
===Kiến trúc===
 
==Kiến trúc==
Nhà thờ công giáo gồm có những thành phần sau:
* '''Nhà thờ chính''': là nơi diễn ra các nghi lễ thờ phượng: [[thánh lễ]] hàng ngày, cầu nguyện, [[chầu thánh thể]], thực hiện các [[bí tích]].
* Ngoài ra có thể có các công trình khác như phòng học giáo lý, Nhà hài cốt (nơi đặt các hủ tro cốt người chết), nhà sách.
 
===Hoạt động===
* Phụng vụ
[[File:Lễ Phục Sinh.jpg|thumb|Lễ Phục Sinh]]
** Dạy giáo lý
* Công tác bác ái
==Nhà thờ Chính Thống giáo==
 
==Nhà thờ Tin Lành==
==Đọc thêm==
[[Giáo hội Công giáo Rôma]]