Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Mintu Martin/Nháp/1”

 
 
===Giấy phép đỗ xe===
Giấy phép [[đỗ xe]] của cảnh sát (được cấp ở một số khu vực pháp lý) miễn trừ cho xe đưa tin tức khỏi bị dính đến các luật [[vi phạm đỗ xe]] nhất định trong lúc tác nghiệp. Chúng có thể được cấp cho bất kì tổ chức thu thập tin tức nào chuyên đưa tin nóng hổi để dùng trong phương tiện của công ty do các phóng viên, nhiếp ảnh gia và điều khiển máy quay sử dụng. Thông thường, những giấy phép này chỉ được cấp cho những nhà báo mang theo sẵn thẻ báo chí cảnh sát. Khi được trình bày rõ ràng, những tấm giấy phép này cho phép người mang chúng đỗ xe tại những khu vực đỗ chỉ dành dân địa phương, và có thể miễn trừ cho anh/cô ấy phí [[đồng hồ đo đỗ xe]]. Những đặc quyền này chỉ áp dụng cho phạm vi đưa tin nóng hổi, và không vô hiệu tất cả những luật cấm đỗ xe: vùng đỏ, [[trụ nước cứu hỏa]], [[lối qua đường cho người đi bộ]], [[trạm dừng xe buýt|vùng xe buýt]], giấyvùng phépđỗ khôngxe dành coorcho accessngười rampskhuyết tận, commercialvùng loadingxếp zoneshàng thương mại, vùng dành cho [[taxi cab]] zones, "novùng stopping"cấm ordừng xe"no parkinghoặc "cấm zonesđỗ xe", transitđường lanes,chuyển làn và các vùng xa lộ andkhác othervẫn towawaynằm zonesngoài arediện stillđặc off-limitsquyền.<ref name="SFPD"/>
 
==Event-specific==