Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”

n
Tập tin:Nhân Viên Y Tế Xét Nghiệm.jpg|nhỏ|thế=Nhân viên y tố đang lấy mẫu xét nghiêm từ dân chúng.|Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm từ dân chúng.
Tập tin:Đơn Tiêm Vắc Xin.jpg|nhỏ|thế=Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.|Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.
Tập tin:Tờ Khai Y Tế Cho Chít Vắn Xin.jpg|nhỏ|thế=Tờ khai y tế cho chít vắn xin tại Tỉnh An Giang, Châu Thành.|Tờ khai y tế cho chít vắn xin tại Tỉnh An Giang, Châu Thành.
</gallery>