Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa bản mẫu tham khảo)
Không có tóm lược sửa đổi
 
* Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân
* ỦyPhó viênChủ tịch Thường trực HĐND
* Phó Chủ tịch HĐND
* Ủy viên Thường trực HĐND
 
==Hoạt động==