Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

không có tóm lược sửa đổi
Trong chương 83, Quan Hưng đã giết được [[Phan Chương]] và lấy đầu tế cha mình. Phan Chương là chỉ huy đội quân Đông Ngô đã bắt sống cha mình và dẫ đến việc giết hại Quan Vũ.
 
Trong chương 91, Quan Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long TưngTương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Quan Hưng chết trong chương 102 của Tam Quốc Diễn Nghĩa.
==Tham khảo==
 
5.976

lần sửa đổi