Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

không có tóm lược sửa đổi
n (+)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{JULIANDAY.DAY|{{#expr:{{JD|2000|03|20|07|35|00}}+{{If empty|{{{utc|}}}|7}}/24+365.242374*({{If empty|{{{năm|}}}|{{#time:Y}}}}-2000)+365.242374*({{#switch:{{If empty|{{{tiết khí|}}}|lập xuân}}
{{{{X1|X2}} }}
| lập xuân = -45
| vũ thủy = -30
| kinh trập = -15
| xuân phân = 0
| thanh minh = 15
| cốc vũ = 30
| lập hạ = 45
| tiểu mãn = 60
| mang chủng = 75
| hạ chí = 90
| tiểu thử = 105
| đại thử = 120
| lập thu = 135
| xử thử = 150
| bạch lộ = 165
| thu phân = 180
| hàn lộ = 195
| sương giáng = 210
| lập đông = 225
| tiểu tuyết = 240
| đại tuyết = 255
| đông chí = 270
| tiểu hàn = 285
| đại hàn = 300}})/360
}}}}-{{JULIANDAY.MONTH|{{#expr:{{JD|2000|03|20|07|35|00}}+{{If empty|{{{utc|}}}|7}}/24+365.25*({{If empty|{{{năm|}}}|{{#time:Y}}}}-2000)+365.25*({{#switch:{{If empty|{{{tiết khí|}}}|lập xuân}}
| lập xuân = -45
| vũ thủy = -30
| kinh trập = -15
| xuân phân = 0
| thanh minh = 15
| cốc vũ = 30
| lập hạ = 45
| tiểu mãn = 60
| mang chủng = 75
| hạ chí = 90
| tiểu thử = 105
| đại thử = 120
| lập thu = 135
| xử thử = 150
| bạch lộ = 165
| thu phân = 180
| hàn lộ = 195
| sương giáng = 210
| lập đông = 225
| tiểu tuyết = 240
| đại tuyết = 255
| đông chí = 270
| tiểu hàn = 285
| đại hàn = 300}})/360
}}}}-{{If empty|{{{năm|}}}|{{#time:Y}}}}