Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

Thay cả nội dung bằng “Abc {{Thử}}”
(Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”)
Thẻ: Thay thế nội dung Lùi lại thủ công Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thay cả nội dung bằng “Abc {{Thử}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Abc {{Thử}}
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>