Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

==Niên hiệu và đế hiệu (vương hiệu)==
Sao lại gọi là vua Minh Mạng ? Minh Mạng là niên hiệu mà, đâu phải đế (vương) hiệu.[[Thành viên:Genghiskhan|Genghiskhan]] 10:36, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)
:Đối với các vua nhà Nguyễn, niên hiệu là tên phổ biến nhất được dùng được chỉ đến họ, có lẽ vì họ chỉ có một niên hiệu trong lúc trị vì. [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 15:36, ngày 6 tháng 8 năm 2007 (UTC)