Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ngoài giáo hội [[Soka Gakkai]]/[[Soka Gakkai International]], tông phái Nichiren cũng phát sinh ra những giáo phái nhỏ rải rắc từ [[Hoa Kỳ]] sang [[Brasil]], [[Âu châu]], [[Hàn Quốc]] và [[Đông Nam Á]] như [[Nichiren Shu]] và [[Nichiren Shoshu]].
[[Tập tin:Hakodate Jitsugyo-ji 05.jpg|nhỏ|MộtChùa ngôiThực chùaHành tự (実行寺) thuộc Phật giáo Nichiren ở [[Hakodate]], Nhật Bản]]
 
==Tham khảo ==