Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phật giáo Nichiren”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{Phật giáo Nhật Bản}}
'''Phật giáo Nichiren''' (日蓮仏教, âm Hán-Việt: Nhật Liên Phật giáo) là một tông phái của [[Phật giáo Đại thừa]] dựa trên giáo huấn của Đại sư [[Nichiren]] (1222-1282), một vị cao tăng [[Nhật Bản]] của thế kỷ 13. Ông thuộc ngành [[Phật giáo Kamakura]].
 
Cơ bản của tông phái này dựa trên trước tác và kinh điển được cho là do thiền sư Nichiren truyền dạy.<ref name="Iida 1987">{{chú thích sách|last1=Iida|first1=Shotaro|editor1-last=Nicholls|editor1-first=William|title=Modernity and Religion|date=1987|publisher=Wilfrid Laurier University Press|isbn=0-88920-154-4|pages=98–105 |url=https://play.google.com/books/reader?id=FtbfAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PA89.w.13.0.34|chapter=Chapter 5: 700 Years After Nichiren}}</ref><ref name="Arai 1893">{{chú thích sách|last1=Arai|first1=Nissatsu|title=Outlines of the Doctrine of the Nichiren Sect, Submitted to the Parliament of the World's Religions|date=1893|publisher=Central Office of the Nichiren Sect|location=Tokyo, Japan|page=vi|url=https://play.google.com/store/books/details?id=WE0uAAAAYAAJ&rdid=book-WE0uAAAAYAAJ&rdot=1|quote=One who wants to know how high was his virtue, how profound and extensive was his learning, how heroic and grand was his character, and how gigantic and epoch-making was his mission, needs only to read his works.}}</ref><ref>http://www.totetu.org/assets/media/paper/k018_258.pdf</ref> Ngoài ra ''Liên Hoa Kinh'' cũng là phần cơ yếu. KinBộ Liênkinh Hoanày dạy rằng mọi người đều có Phật tánh từ bé, ai phát huy được thì giác ngộ nhãn tiền. Đặc biệt là Nichiren chủ trương năng động khi đối phó các tôn giáo khác.
 
[[Tập tin:Nichiren Daishonin Hakii Portrait.jpg|nhỏ|[[Nichiren|Nhà sư Nichiren]], người sáng lập Phật giáo Nichiren]]