Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Subcat guideline}}
 
Mọi tập tin không tự do trên Wikipedia đều cần phải có [[Wikipedia:Nội dung không tự do|lý do sử dụng hợp lý]] (SDHL) giải thích tại sao việc dùng tập tin đó tuân thủ đầy đủ [[Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự dotấtdo|tất cả các tiêu chuẩn về nội dung không tự do]] của Wikipedia. Những lý do này còn được gọi là '''mô tả sử dụng hợp lý''' và phải được trình bày trong [[Trợ giúp:Trang miêu tả tập tin|trang mô tả hình ảnh]]. Tập tin không tự do nào cũng phải có mô tả SDHL. Lý do SDHL sẽ giúp những thành viên khác xác định được hình này có thể sử dụng nhiều nơi hay chỉ được sử dụng ở một vài bài nào đó, cũng như xem xem yêu cầu sử dụng hợp lý có chính đáng hay không. Nếu bạn định dùng một hình cho nhiều bài thì bạn cũng cần phải ghi lý do cho từng bài một. Tức là, bao nhiêu bài thì phải có bấy nhiêu lý do. Trang mô tả hình cần phải có những thứ sau:
# Một bản mô tả sử dụng hợp lý chi tiết.
# Một thẻ quyền sử dụng hợp lý. Xem danh sách thẻ quyền đầy đủ ở [[Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh]].
 
<span style="color:red">'''Những hình không tự do mà không có thẻ quyền sử dụng hợp lý lẫn'''hoặc''' mô tả sử dụng hợp lý có thể bị xóa '''sau bảy7 ngày!'''</span>! Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách ghi mô tả SDHL.
Sự biện hộ này sẽ giúp những thành viên khác xác định được hình này có được sử dụng nhiều nơi hay chỉ được sử dụng ở một vài bài nào đó. Nó cũng giúp xác định yêu cầu sử dụng hợp lý có chính đáng hay không.
 
<span style="color:red">'''Những hình không tự do mà không có thẻ quyền sử dụng hợp lý lẫn mô tả sử dụng hợp lý có thể bị xóa sau bảy ngày!'''</span>
 
== Những thông tin cần điền ==
19.927

lần sửa đổi