Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”

n
Đã khóa “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”: Trang quan trọng ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn))
(-)
Thẻ: Thay thế nội dung Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã khóa “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”: Trang quan trọng ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng] (vô thời hạn)))