Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Serial Peripheral Interface”

n
 
[[File:SPI timing diagram2.svg|thumb|upright=1.8|Biểu đồ thời gian thể hiện CPOL và CPHA. Đường màu đỏ thể hiện xung SCK dẫn đầu, đường xanh thể hiện xung SCK còn lại.]]
 
Bên cạnh việc thiết lập tần số xung clock, SPI master còn phải cấu hình clock polarity (tạm dịch: cực của xung clock) và clock phase theo data. Tài liệu chính thức '''Motorola SPI Block Guide''' đặt tên 2 khái niệm này theo thứ tự là CPOL và CPHA ('''c'''lock '''pol'''arity và '''pha'''se). 2 khái niệm này được dùng cho cả master và slave. Biểu đồ thời gian bên cạnh thể hiện CPOL và CPHA.
 
CPOL được xác định dựa trên xung SCK với: