Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Db-c9”

Không thay đổi kích thước ,  7 tháng trước
n
Đã thay đổi thiết lập khóa của “Bản mẫu:Db-c9”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn))
(Ngắn gọn)
n (Đã thay đổi thiết lập khóa của “Bản mẫu:Db-c9”: Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các kỹ thuật viên bản mẫu] (vô thời hạn)))