Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Thư viện ảnh ==
<gallery>
Hình:DSC08062-001.JPG|Dãy nhà B
Hình:DSC08071-001.JPG|Nhà để xe
Hình:DSC08072-001.JPG|
Hình:DSC08075-001.JPG|
Hình:DSC08078-001.JPG|Nhà C và nhà tập
Hình:DSC08079-001.JPG|
Hình:DSC08083-001.JPG|Nhà tập
Hình:DSC08087-001.JPG|Nhà A - ban giám hiệu
Hình:DSC08090-001.JPG|
Hình:DSC08091-001.JPG|
Hình:DSC08093-001.JPG|Nhà D
Hình:DSC08097-001.JPG|Nhà C
Hình:DSC08109-001.JPG|
Hình:DSC08114-001.JPG|
Hình:DSC08115-001.JPG|
Hình:DSC08117-001.JPG|
Hình:DSC08118-001.JPG|cổng trường
</gallery>
 
==Tham khảo==