Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế”

Restored revision 64660113 by P.T.Đ (Restorer)
(Restored revision 64660113 by P.T.Đ (Restorer))
Thẻ: Lùi sửa
{{Quản trị kinh doanh}}
 
'''Kinh tế''' (nguồn gốc từ [[tiếng Hy Lạp]] οίκος – "hộ gia đình" và νέμoμαι – "quản lý") là tổng hợp hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội - liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực khan hiếmgiới hạn. Nói cách khác kinhKinh tế họcdùng nghiênđể cứuchỉ cáchphương conthức ngườisản quảnxuất bao cácgồm nguồncả lực khanlượng hiếmsản củaxuất nó<ref>Principles ofquan Economicshệ (6thsản edition),xuất; N.chỉ Gregorytổng Mankiw,hợp Cengagequan Learning,hệ 2012,vật pagechất 4</ref>.trong Các nhânhội tốphù hợp bảnvới trongtrình hoạtđộ độngphát sản xuấttriển của con người bao gồm lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất.
 
==Khái niệm==
'''Kinh tế''' là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, các mối quan hệ trong quá trình sản xuất và [[tái sản xuất]] xã hội. Nói đến kinh tế suy cho cùng là nói đến vấn đề [[sở hữu]] và lợi ích. Từ này chỉ "toàn bộ các hoạt động [[sản xuất]], [[trao đổi]], [[phân phối]], [[lưu thông]]" của cả một cộng đồng dân cư, một [[quốc gia]].
 
KinhNguyên tếnghĩa của khái niệm bắt nguồn từ phương Tây. Khái niệm này khi được dịch sang tiếng Nhật thì người Nhật đã chọn cụm từ "kinh bang tế thế" để diễn ý. Nguyên nghĩa của cụm từ này là các công việc mà một vị vua phải đảm nhiệm: chăm lo đời sống vật chất của bề tôi, chăm lo đời sống [[tinh thần]] của cộng đồng. Kinh tế là hình thức rút gọn của cụm từ Kinh bang Tế thế, kinh bang có nghĩa là trị nước và tế thế có nghĩa là cứu đời. NgườiKinh Nhậttế hiểu rằngsự hoạttrao độngđổi kinhgiữa tếbên cung để đembên lạicầu một cách hợp lý, hợp pháp nhất. Trong sự trao đổi, giữa bên cung và bên cầu muốn được dễ dàng thuận lợi, íchbắt chobuộc xã hội chứphát khôngsinh phảimột chỉdạng mưuvật cầuchất lợigọn íchnhẹ hợp nhânlý,dùng để đo lường, trao đổi, gọi là tiền tệ.
 
Khái niệm kinh tế đề cập đến các hoạt động của con người có liên quan đến sản xuất, phân phối, trao đổi, và tiêu thụ [[hàng hóa]] và [[dịch vụ]]. Tuy nhiên, định nghĩa về kinh tế đã thay đổi theo lịch sử các hoạt động kinh tế. NgàyNói nayđơn người ta hiểugiản kinh tế hoạtnghĩa động sản xuất, trao đổi và phân phối dựalà:"Dựa vào các nguồn tài nguyên khansẵn hiếm. Trongvà hạn đóhẹp, con người và xã hội loài người tìm cách trả lời các5 câu hỏi :"'' Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Lưu thông, Phân phối như thế nào?''". ViệcPhát sửtriển dụngsản cácphẩm nguồntheo tàihướng nguyên không khan hiếm không làm nảy sinh các vấn đề kinh tế.nào?"
Kinh tế là sự trao đổi giữa bên cung và bên cầu một cách hợp lý, hợp pháp nhất. Để sự trao đổi giữa bên cung và bên cầu được dễ dàng thuận lợi, xã hội tạo ra một dạng hàng hóa đặc biệt dùng để đo lường được gọi là tiền tệ.
 
Khái niệm kinh tế đề cập đến các hoạt động của con người có liên quan đến sản xuất, phân phối, trao đổi, và tiêu thụ [[hàng hóa]] và [[dịch vụ]]. Tuy nhiên, định nghĩa về kinh tế đã thay đổi theo lịch sử các hoạt động kinh tế. Ngày nay người ta hiểu kinh tế là hoạt động sản xuất, trao đổi và phân phối dựa vào các nguồn tài nguyên khan hiếm. Trong đó, con người và xã hội loài người tìm cách trả lời các câu hỏi "''Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Lưu thông, Phân phối như thế nào?''". Việc sử dụng các nguồn tài nguyên không khan hiếm không làm nảy sinh các vấn đề kinh tế.
 
== Mối quan hệ với chính trị ==
Kinh tế và chính trị là hai mặt của một đồng xu. Không thể tách rời kinh tế khỏi chính trị và ngược lại không thể tách rời chính trị khỏi kinh tế.
=== Kinh tế tác động đến chính trị ===
 
=== Kinh tế tácquyết động đếnđịnh chính trị ===
* Kinh tế là nói đến yếu tố vật chất của xã hội còn chính trị là nói đến yếu tố tinh thần, tư tưởng của xã hội mà vật chất quyết định ý thức, nghĩa là kinh tế giữ vai trò quyết định đối với chính trị.
 
* Kinh tế là nói đến yếu tố vật chất của xã hội còn chính trị là nói đến yếu tố tinh thần, tư tưởng của xã hội mà vật chất quyết định ý thức, nghĩa là kinh tế giữ vai trò quyết định đối với chính trị.
* Kinh tế là cơ sở của sự xuất hiện giai cấp và đối kháng giai cấp, là điều kiện cho sự ra đời các đảng chính trị trong đấu tranh giai cấp, quyết định sự xuất hiện và biến đổi cơ cấu giai cấp, kinh tế cũng là nguồn gốc cho sự xuất hiện Nhà nước.
*Quyết định bản chất của chế độ chính trị. Giai cấp nào thống trị kinh tế, thì tất yếu sẽ nắm giữ quyền lực chính trị.
*Những mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quyết định tất cả những mâu thuẫn trong đời sống chính trị và tinh thần xã hội.
 
=== ChínhTác trịđộng táccủa độngchính trị đối đếnvới kinh tế ===
 
* Chính trị được thể chế hóa thành cơ quan quyền lực nhà nước, thành bộ máy nhà nước nên nó cũng có được sức mạnh vật chất, sức mạnh kinh tế, do đó có thể tác động trở lại kinh tế.
* Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, là sự phản ánh nền kinh tế nhưng không phải phản ánh giản đơn mà phản ánh được bản chất của nền kinh tế, phản ánh khái quát các quy luật vận động của nền kinh tế xã hội nên có khả năng vượt trước, định hướng được cho sự phát triển kinh tế, chuẩn bị những tiền đề cần thiết về vật chất và tư tưởng cho sự ra đời của chế độ kinh tế mới.
*ChínhTrong một số điều kiện nhất định chính trị có thể thay đổi trật tư kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới trong một số điều kiện nhất định.
*Chính trị có thể tác động trở lại kinh tế theo xu hướng cùng chiều quy luật kinh tế sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển; và ngược chiều sẽ kìm hãm kinh tế phát triển.
 
=== Ý nghĩa ===
 
* Vì kinh tế giữ vai trò quyết định nên mọi đường lối chủ trương đều phải xuất phát từ hiện thực khách quan, không được lấy chính trị áp đặt càng không đề ra đường lối chính  sách khi điều kiện kinh tế xã hội khách quan chưa chín muồi.
* Vì chính trị có tác động to lớn nên cần phát huy tính tích cực của quần chúng trong công cuộc xây dựng xã hội mới, chú ý thực hiện tinh thần làm chủ, tự giác cho quần chúng, nhưng không được tuyệt đối hóa chính trị sẽ chủ quan duy ý chí.
*Kinh tế quyết định nên đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới kinh tế, đồng thời cần tiến hành từng bước đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế là cơ sở, nền tảng để đổi mới chính trị, còn đổi mới chính trị lại tạo môi trường, điều kiện và giữ vai trò định hướng cho đổi mới kinh tế.
 
==Xem thêm==
* [[Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh]]
== Tham khảo ==
{{tham khảo|30em2}}
 
{{Sơ khai kinh tế}}