AzusaNyan

Tham gia ngày 22 tháng 3 năm 2019
n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<nowiki>-----</nowiki></br>
''The Japanese version may have many grammar problems, thank you for your compassion. / Phiên bản tiếng Nhật có thể có nhiều lỗi ngữ pháp, mong nhận được sự cảm thông.''</br>
<nowiki>*</nowiki>
</br>
''Trang thành viên này sẽ được hoàn nguyên sau 14 ngày nữa tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, phiên bản cũ của trang có mã [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:AzusaNyan&oldid=68162875 68162875‎] sẽ hiển thị phiên bản gần nhất của trang thành viên này trước khi thay đổi.''