Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nhà Đường”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
::::::Đang nhiều lỗi chính tả (thừa từ, thiếu từ, gõ sai, ... ), nên đọc từ đầu tới cuối một lượt. – [[Thành viên:Vũ Hóa Điền|Vũ Hóa Điền]] ([[Thảo luận Thành viên:Vũ Hóa Điền|thảo luận]]) 10:55, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
:{{u|Vũ Hóa Điền}} bạn đang nói về cái gì vậy? [[Thành viên:Khả Vân Đại Hãn| - "Nước chảy hoa trôi"]] ([[Thảo luận Thành viên:Khả Vân Đại Hãn|thảo luận]]) 10:58, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
::Ừ thấy rồi, cũng ok [[Thành viên:Khả Vân Đại Hãn| - "Nước chảy hoa trôi"]] ([[Thảo luận Thành viên:Khả Vân Đại Hãn|thảo luận]]) 11:05, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)