Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hawkeye (phim truyền hình)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{Episode table|background=#D3C743|overall=|title=|director=|writer=|airdate=|released=y|episodes={{Episode list
|EpisodeNumber = 1
|Title = Never Meet Your Heroes - Không thể gặp gỡ người hùng của bạn
|DirectedBy = [[Rhys Thomas (director)|Rhys Thomas]]
|WrittenBy = [[Jonathan Igla]]
{{Episode list
|EpisodeNumber = 2
|Title = Hide and Seek - Trốn tìm
|DirectedBy = Rhys Thomas
|WrittenBy = Elisa Climent
{{Episode list
|EpisodeNumber = 3
|Title = Echoes - Vọng âm
|DirectedBy = [[Bert & Bertie]]
|WrittenBy = Katie Mathewson & Tanner Bean
{{Episode list
|EpisodeNumber = 4
|Title = Partners, Am I Right? - Cộng sự, tôi làm đúng chứ?
|DirectedBy = Bert & Bertie
|WrittenBy = Erin Cancino & Heather Quinn
{{Episode list
|EpisodeNumber = 5
|Title = Ronin - Lãng nhân
|DirectedBy = Bert & Bertie
|WrittenBy = Jenna Noel Frazier
{{Episode list
|EpisodeNumber = 6
|Title = So This Is Christmas? - Vậy đây là Giáng sinh sao?
|DirectedBy = Rhys Thomas
|WrittenBy = Jonathan Igla & Elisa Climent
Người dùng vô danh