Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Đề nghị cho ý kiến”

Thay bằng WP:TLCD
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Thay bằng WP:TLCD)
 
{{Historical|WP:YKIEN}}
{{Ombox|text='''Trang này không còn được sử dụng, thay vào đó vui lòng đăng đề nghị ý kiến tạixem [[Wikipedia:Thảo luận cộng đồng]].'''}}
{{Danh sách quy định}}
'''Đề nghị cho ý kiến''' là một hình thức không chính thức, một phương pháp nhẹ nhàng để đề nghị những ý kiến từ bên ngoài, xây dựng [[Wikipedia:Đồng thuận|Đồng thuận]] và [[Wikipedia:Giải quyết mâu thuẫn|Giải quyết mâu thuẫn]], với sự tôn trọng bài viết, tư cách thành viên, các quy định và hướng dẫn của Wikipedia.