Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiếm thuật Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chú thích trong bài}}{{cần biên tập}}
'''Kenjutsu (Kiếm thuật Nhật Bản)''' là thuật ngữ tổng quát để chỉ những trường kiếm thuật truyền thống của Nhật Bản, cụ thể là những trường trước thời Minh Trị duy tân. Thuật ngữ Kenjutsu, có từ thời phong kiến Nhật Bản, gắn liền với tầng lớp Samurai. Kenjutsu có nghĩa là "phương pháp, hoặc kỹ thuật sử dụng kiếm". Định nghĩa này hoàn toàn trái ngược với kendo là "đạo của kiếm".<br />
[http://tenshinsho-den-katori-shinto-ryu.org/ Kiếm thuật Tenshin Shoden Katori Shinto ryu Hoa Kỳ]<br />
[http://katorivietnam.org/vi/ Kiếm thuật Tenshin Shoden Katori Shinto ryu Việt Nam]
 
 
[[Thể loại:Kiếm thuật Nhật Bản| ]]
209

lần sửa đổi