Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wade-Giles”

→‎Initials: Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
(→‎Initials: Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
(→‎Initials: Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| ||[[Bilabial nasal|'''<big>m</big>''' [m]]]<br>ㄇ m|| || ||[[Alveolar nasal|'''<big>n</big>''' [n]]]<br>ㄋ n|| || || ||
|-
!rowspan=2|[[Plosive]]!![[Aspirated consonant|Unaspirated]]Âm không được đánh giá cao
|[[Voiceless bilabial plosive|'''<big>p</big>''' [p]]]<br>ㄅ b|| ||
|[[Voiceless alveolar plosive|'''<big>t</big>''' [t]]]<br>ㄉ d|| || || ||
Người dùng vô danh