Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Dòng 107:
* 01/01/1995 - 30/03/1998: 06h00 - 08h00, 19h00 - 24h00 hàng ngày.
**Trên vệ tinh, kênh VTV1 phát chung với VTV2 và VTV3, kênh VTV2 phát sóng từ 08h00 - 12h00 và VTV3 phát sóng từ 12h00 - 19h00.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.facebook.com/photo?fbid=2871102529823298&set=gm.1722356497969150|tựa đề=Chương trình truyền hình Thứ ba, ngày 20 tháng 5 năm 1997. Báo Sài Gòn giải phóng|ngày=20 tháng 5 năm 1997}}</ref> Khung giờ phát sóng này được tiếp tục thực hiện cho đến ngày 31 tháng 3 năm 1998, khi VTV3 tách thành kênh riêng trên vệ tinh.
* 31/03/1998 - 31/12/2001: 05h30 - 10h00, 17h00 - 24h00 hàng ngày (chuyển sóng VTV2 từ 10h00 - 17h00). (Riêng trong thời gian phát sóng chương trình Chào năm mới 2000 và thiên niên kỷ 3:, 31/12/1999:VTV1 phát sóng 2 buổi từ 17h00 - 01h00 ngày 131/112/2000:1999) & từ 5h30 - 12h40. ngày 01/01/2000)
*
* 01/01/2002 - 31/08/2010: 05h30 - 24h00 hàng ngày.
* 01/09/2010 - 14/06/2011: 05h00 - 24h00 hàng ngày.
Người dùng vô danh