Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng cộng sản”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4802:8038:E350:9122:1EA0:8FBE:AFA9 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 42.112.85.123)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Thêm nội dung không nguồn
== Xem thêm ==
* [[Danh sách các đảng cộng sản]]
 
* Quy trình bầu cử của Đảng Cộng Sản Việt Nam:
 
5 năm một lần hợp đại hội đảng bộ toàn quốc bầu ra ban chấp hành trung ương đảng(Toàn là ủy viên trung ương đảng),từ ban chấp hành trung ương đảng bầu ra bộ chính trị(Toàn là ủy viên bộ chính trị),Từ bộ chính trị bầu ra Tổng bí thư đảng cộng sản việt nam.
 
Từ bộ chính trị bầu ra 4 vị
lãnh cao cấp đứng đầu nhà nước Việt nam Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam,Chủ tịch nước,Thủ tướng chính phủ,Chủ tịch quốc hội và đề cử qua quốc hội bỏ phiếu biểu quyết và làm lễ ra mắt trước quốc hội và tuyên thệ nhận chức trước Quốc hội và nhân dân.
 
Quốc hội Việt nam 5 năm bầu cử một lần thành viên của quốc hội toàn ủy viên trung ương đảng được nhân dân đề cử tham gia ứng cử đại biểu quốc hội
 
 
Xã Hội Chủ Nghĩa Chế độ một đảng,tuy theo một đảng nhưng nền kinh tế thì tự do,dân chúng tự do làm ăn buôn bán tạo ra nhiều công ăn việc làm không để một người nào thất nghiệp và tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội chỉ cần đóng thuế đầy đủ cho nhà nước là được.