Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

(Restored revision 67829810 by Nguyenquanghai19 (Restorer))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
* [[Đồng nhất thức]]
Đell có j
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh