Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Mẫu giáo ===
Trường mấumẫu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 2.
 
Trường mấumẫu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa An.
 
Trường mấumẫu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa HưngBình .
 
=== Tiểu học ===
44

lần sửa đổi