Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng cộng sản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Đánh giá mang tính cá nhân thì cần quái gì phải trích từ tài liệu hàn lâm. [[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 15:25, ngày 4 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
Ở các nước Xã Hội chủ Nghĩa theo chế độ một đảng bầu cử Hội đồng nhân các cấp 5 năm bầu cử một lần chủ yếu là 3 cấp chính:
 
Cấp Quốc hội (cấp trung ương).
 
Cấp tỉnh, thành phố.
 
Cấp Xã, phường.
Người dùng vô danh