Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng cộng sản”

Không có tóm lược sửa đổi
 
 
Đánh giá mang tính cá nhân thì cần quái gì phải trích từ tài liệu hàn lâm. [[Thành viên:Motoro|Motoro]] ([[Thảo luận Thành viên:Motoro|thảo luận]]) 15:25, ngày 4 tháng 2 năm 2014 (UTC)
 
 
 
Ở các nước Xã Hội chủ Nghĩa theo chế độ một đảng bầu cử Hội đồng nhân các cấp 5 năm bầu cử một lần chủ yếu là 3 cấp chính:
Người dùng vô danh