Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jung-gu, Seoul”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*[http://tour.junggu.seoul.kr/english/ Trang web chính thức của quận Jung-gu] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060118044612/http://tour.junggu.seoul.kr/english/ |date=2006-01-18 }}
 
{{Jung-gu}}{{Seoul}}
{{Sơ khai Hàn Quốc}}