Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liêu Hóa”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Liêu Hóa tham gia nhiều trận đánh trong chiến dịch Bắc phạt của [[Gia Cát Lượng|Khổng Minh]].
 
Năm 263, tướng Ngụy là [[Chung Hội]] và [[Đặng Ngải]] đánh Hán Trung của nước Thục. Lúc thành bị phá thì các tướng Thục lần lượt tự sát, số thì xông ra ngoài tử chiến. Liêu Hóa cũng tuốt kiếm tự vẫn, giữ lòng trung thành với đất nước, không hàng địch nhưng không thành . Về sau vì lo lắng nên qua đời.
 
== Tham khảo ==
54

lần sửa đổi