Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý”

Wikipedia cũng có sẵn các bản mẫu chuyên biệt cho một số trường hợp phổ biến. Các bản mẫu này tiện lợi hơn bản mẫu khái quát vì nó đã chứa sẵn lời giải thích về cơ sở sử dụng hợp lý. Do đó, bạn chỉ còn cần phải điền một vài thông tin thiết yếu (như nguồn, tên bài viết, hình được dùng trong hộp thông tin hay ở đầu bài hay ở thân bài,...).
 
Dưới đây là bản mẫu cho các tập tin áp phích phim. Tập tin mẫu để tham khảo: [[:Tập tin:Gentlemen Prefer Blondes (1953) film poster.jpg]] (hãy bấm vào nút [ '''Sửa đổi''' ] để xem mã nguồn).
<pre>
{{Mô tả áp phích
20.075

lần sửa đổi