Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồ hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Đoàn Quang Lưu Ly (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Biheo2812
n (Thêm một nguồn tham khảo)
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo Nhiệm vụ người mới
n (Đã lùi lại sửa đổi của Đoàn Quang Lưu Ly (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Biheo2812)
Thẻ: Lùi tất cả
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{tham khảo}}Nguồn tham khảo thêm tại đây:https://www.wikiwand.com/vi/H%E1%BB%93_ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu_(B%E1%BA%AFc_T%E1%BB%81_H%E1%BA%ADu_Ch%E1%BB%A7)
 
*[[Ngụy thư]]
*[[Bắc sử]]