Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Người Đưa Tin 9 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Băng Tỏa)
Thẻ: Lùi tất cả Liên kết định hướng
Các tiêu chí này chỉ áp dụng cho các trang ở hai không gian <code>Thành viên:</code> và <code>Thảo luận Thành viên:</code>. Đối với bất kỳ [[Wikipedia:Trang thành viên|trang thành viên]] nào không thuộc diện xóa nhanh, hãy thêm tên trang ở [[Wikipedia:Đề xuất xóa]] để thảo luận có nên xóa hay giữ trang.
 
{{Anchor|TV1|tv1|U1}}
====TV1. Thành viên yêu cầu xóa====
{{Shortcut|WP:TV1}}