Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

n
Task 7: Xóa chỗ thử bản mẫu.
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Task 7: Xóa chỗ thử bản mẫu.)
Thẻ: Lùi lại thủ công
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{Gauliga}}