Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| adsl serv 1 = MyTV
| adsl chan 1 = Kênh 1 (HD)
<br> Kênh 11 (SD)
| adsl serv 2 = Viettel TV
| adsl chan 2 = Kênh 2 (HD) <br/> Kênh 1 (Analog)
Người dùng vô danh