Khác biệt giữa bản sửa đổi của “VTV1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| adsl avail = Có sẵn
| adsl serv 1 = MyTV
| adsl chan 1 = Kênh 1 (HD)<br/>Kênh 11 (SD)
| adsl serv 2 = Viettel TV
| adsl chan 2 = Kênh 2 (HD)
Người dùng vô danh